Montessori csoport az alapellátás keretén belül

Montessori Mária pedagógiai rendszere korábban sem volt ismeretlen számunkra, nálunk is, mint ma már minden bölcsődei intézményben, alapvető a gyermekek méretéhez igazodó bútor, a játékok nyitott polcokon való elhelyezése. Mindemellett kerületi szinten évtizedek óta igen hangsúlyos a gyermekek önállósági törekvéseinek támogatása, amelyhez a feltételeket a berendezéssel, és a kisgyermeknevelői szemlélettel teremtjük meg.

Bölcsődénk Magyarországi Montessori Egyesület által Minősített Montessori Gyermekintézmény címet viselheti 2016.12.16 – tól. Erre nagyon büszkék vagyunk  A csoport működésének alapjai ugyanúgy a bölcsődei szakmai irányvonalakat követi, azonban kiegészül Montessori pedagógiájának metodikai elemeivel. Tulajdonképpen a magyarországi bölcsődei előírásokba integráltuk bele ennek a módszernek a lényegét, és azokat az elemeit, amelyekről sok éves tapasztalatunkkal úgy gondoltuk, hogy ráhúzható ennek a korosztálynak a nevelési előirányzataira.

A Montessori csoportokban a kisgyermeknevelők a Montessori Mária által megalkotott pedagógiai módszerekkel és az általa kifejlesztett eszközökkel gondozzák, nevelik a csoportba járó 12 gyermeket.

Montessori pedagógiájának lényege a kimondott, nem körülírt szeretet és a bizalom, amit a gyermekekbe vetünk. A hit abban, hogy a gyermek önállóan el tudja végezni mindazt, amire koránál, fejlettségi szintjénél fogva képes. Hasonlóan az óvodához, a bölcsődében is elsődleges célunk az önállóság elősegítése, az önállósági törekvések támogatása. A bölcsődés korú gyermekek még sokkal érzelem vezéreltebbek, életüket nagyban az érzelmek irányítják, és szélsőséges érzelmi megnyilvánulásokra képesek. Nekünk, kisgyermeknevelőknek az értelmi nevelést megelőzően biztosítanunk kell a gyermekek érzelmi biztonságát. Hisszük, hogy a gyermek saját személyes, individuális lényének okán, pusztán belső motivációján alapulva (ahogyan a játék is) képes önmaga tanítómesterévé válni. Montessori Mária által kifejlesztett eszközök biztosítják a gyermek számára mindazt a tanulási folyamatot, amire saját maga képes. Az eszközök az önellenőrzés lehetőségét magukban rejtve kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyermek önigazolást nyerjen arról, hogy mit tud már. Ezek az eszközök nem rejtenek magukban kudarcélményeket, nem marasztalják el az esetleges sikertelenséges esetén, hanem kiaknázva a belső motivációt továbblendítik és megoldásra sarkalják. A folyamatosan ismétlődő gyakorlások során magabiztosabbá válik, és önmaga útján, saját tempójában jut el a megoldásig.

A Montessori eszközök fejlesztő hatása abban mutatkozik meg, hogy felkínálása indirekt módon, a gyermek belső motivációjára építve történik, és önreflexióra ösztönöz. A kisgyermeknevelők szerepe támogató, segítő, a gyermek törekvéseit, sikereit elismeréssel jutalmazó szerep.

A kisgyermeknevelőnek az eszköz bemutatásán kívül nincs egyéb feladata, mint figyelni, megfigyelni a gyermeket. Beavatkozni a játékba csak akkor szükséges, ha a gyermek erre kifejezetten kéri.

A módszer másik alapvető sajátossága, az ún. csendlecke, mely a napi rendszerességével egyfajta kiszámíthatóságot, rituálét visz a gyermek életébe, ugyanakkor lecsillapítja a rohanó világ lüktetését, intenzitását azzal együtt, hogy toleranciát, figyelmet, ismereteket fejleszt, bővít.

A csoportban eddig megfigyelt tapasztalatok alapján az ide járó gyermekek egyértelműen:

 • nyugodtabbak,
 • kevesebb a konfliktus illetve a meg nem oldott konfliktus,
 • empatikusabbak egymás iránt,
 • az érzelmeiket hatékonyabban képesek kommunikálni egymás felé és a kisgyermeknevelők felé egyaránt,
 • közlékenyek,
 • kreatívak főleg a problémamegoldás terén,
 • kitartóbbak egy-egy tevékenység közben,
 • türelmesebbek,
 • csendesebbek,
 • segítőkészebbek egymással,
 • önállóbbak.

A kisgyermeknevelők tapasztalatai saját magukkal kapcsolatban (elmondásuk alapján):

 • támogatóbbak,
 • tudatosabbak a nevelés terén,
 • tervszerűbbek a mindennapokban,
 • türelmesek az önállóság kibontakoztatásában,
 • több időt hagynak egy-egy tevékenységre,
 • csendesebbek,
 • képesek a háttérben maradni, észrevenni, hogy mikor szüksége belépni a gyermek tevékenységébe,
 • kreatívabbak, elsősorban az eszközök kifejlesztésében,
 • jobb megfigyelők a gyermekek irányában,
 • elfogadóbbak,
 • képesek a tényleges differenciálásra a gyermekek egyéni érdekének megfelelően.

A Montessori csoportban az eszközök nagy részét a kisgyermeknevelők maguk készítik, ehhez nélkülözhetetlen:

 • a gyermekek fejlődésének,
 •  a csoportba járó gyermekek egyéni fejlődésének,
 • a csoport összetételének, fejlettségi szintjének az alapvető ismerete.

A saját készítésű eszközöknél szem előtt tartottuk, hogy a Montessori szemléleten túl, a korosztálynak is megfelelő legyen. Azóta is folyamatosan újabb és újabb eszközök elkészítésén törjük a fejünket. Eszközeinket 2012-től folyamatosan bővítjük, részben vásároljuk a dologi keretünkből, (rózsaszín torony, barna lépcső, hengersor, rajzsablon, színdobozok, zajdoboz, cilinder,)valamint saját magunk készítjük,(keretek,letapogatható táblák,dörzspapíros betűk,számok,hőlapok,stb.,) melyek az arra kijelölt polcokon találhatók.

Bölcsődénkben az egyik egység mindkét csoportjában Montessori Mária pedagógiai rendszerén alapuló nevelés folyik. A gyermekek rendkívül nyitottak, élvezik az ezzel járó újdonságot, minden napra jutnak újabb élmények a számukra, melyek a módszerhez köthetők. Arra törekszünk, hogy ezt a szemléletet megőrizzük, és továbbadjuk a kollégáinknak is. Elhívatottságunkkal és Montessori pedagógiai rendszere iránti hitünkkel elértük, hogy bölcsődénket több fővárosi és vidéki intézményből keresték fel, illetve érdeklődnek folyamatosan, hogy betekintést nyerhessenek a csoportjainkba. Ezeken a látogatásokon tapasztalhatják, hogyan alkalmazzák a gyermekek az eszközöket, valóban megvalósíthatók a bölcsődés korosztály számára, hol vannak elhelyezve az eszközök. Meggyőződhetnek arról, hogy ténylegesen megvalósul, ami Montessori-pedagógia szállóigéjévé vált, és amit a Casa dei Bambini első évében egy kisfiú mondott:

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

Gyakorlati helyet biztosítunk a „Montessori pedagógia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a bölcsődei csoportban” című 36 órás minősített tanfolyamon részt vevő kisgyermeknevelők számára. A Bölcsődei Múzeum Alapítvány szervezésében „Bölcsődetörténet” továbbképzés keretében egy alkalommal Mária Montessori élete és munkássága a téma. Bölcsődénk biztosítja a továbbképzés helyszínét. A továbbképzés résztvevői ízelítőt kapnak a Montessori csoportban folyó munkánkról, illetve megnézhetik, hogyan helyezzük el az eszközöket a csoportokban. Továbbra is arra törekszünk, hogy tudásunkat gyarapítsuk, minél többet tudjunk átadni a gyermekeknek. A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők nagy lelkesedéssel, soha nem szűnő türelemmel végzik munkájukat, folyamatosan keresik a lehetőségeket, új ötletekkel állnak elő, amit megvalósítunk. A szülők évről-évre élnek a lehetőséggel, hogy gyermekük a Montessori csoportba nyerjen felvételt.

Szigeti Judit
Bölcsődevezető