Szakmai munkánk prioritásai

A szülők nevelési elveinek, szemléletének megismerése, a közös kapcsolódási pontok feltérképezése, amelyekről közösen tudunk elindulni. Mert valljuk, hogy bölcsődei nevelésünk kiegészítője a CSALÁDI NEVELÉSNEK. A kisgyermeknevelők szakszerű munkája csak a családok megerősítésével lehet eredményes.

A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők őszinte tisztelettel derűt, nyugalmat, biztonságot közvetítenek a gyermekek felé és azok családja iránt.

Fontos számunkra a biztonságos környezet kialakítása.
Az udvaron lévő játékok telepítése az EU szabályainak megfelelően van kialakítva. A csoportok tárgyi eszközei a szakmai elvárások mellett megfelelnek a biztonsági követelményeknek is.

Hangsúlyos bölcsődénkben az egészségvédelem, melynek részei:

  • udvari játéktevékenység
  • teraszon való altatás
  • sószoba
  • korszerű táplálkozás
  • kultúrhigiénés szokások elsajátításának elősegítése
  • fogászati prevenció

Szakmai munkánk a gyermekek egyéni igényeinek kielégítésére annak figyelembe vételére épül. Melynek részei:

  • Társas kapcsolatok a szociális érzékenység pozitív kialakulásának elősegítése
  • Együttélés szabályainak elfogadása
  • A másik iránti nyitottság empátia és a tolerancia befogadására való képesség kialakítása
  • Gyermek személyiségének pozitív erősítése, pozitív tulajdonságainak kiemelése dicsérete
  • A gyermekek tevékenységének támogató bátorító figyelemmel kisérése, megerősítése
  • Aktivitás
  • Kreativitás kibontakozásának támogatása
  • Kreatív tevékenységeink:
    • Vastag zsírkrétával vagy ceruzával való rajzolás
    • Ragasztás, először papírral, majd különböző textilekkel, terményekkel anyagokkal.
    • Gyurmázás só- liszt –ből. Natúr majd színezve, későbbiekben formákat használva
    • Festés, először a gyermek ujjával, majd vastag fejű ecsettel.

Nagy örömmel tudatjuk a kedves szülőkkel, hogy bölcsődénk a Minősített Montessori Gyermekintézmény címet viselheti!

Letölthető szakmai programunk

Apraja-Falva-szakmai-program-2023