Központ bemutatkozás

A Kőbányai Egyesített Bölcsődék bemutatása

A Kőbányai Önkormányzat a 20 hetes kortól 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására 1982-ben létrehozta az Egyesített Bölcsődéket, ami központilag összefogta, szervezetileg egységbe foglalta az akkor működő bölcsődéket.

Az Egyesített Bölcsőde jelenleg 7 tagintézménnyel, 554 férőhellyel működik.
Két bölcsődénkben korai Fejlesztő Központ van (Gyermeksziget Bölcsőde és Fecskefészek Bölcsőde), ahol Sajátos nevelési igényű gyermekek napközbeni ellátását tudjuk biztosítani.

Bölcsődéinkben a jól képzett kisgyermeknevelői gárdával törekszünk a gyermekek szakszerű, magas színvonalú ellátására, a harmonikus pszichoszomatikus fejlődés elősegítésére. Célunk, hogy kiegyensúlyozott, a társadalomba beilleszkedni tudó, kreatív felnőtté váljanak a ma gyermekei.

Mivel minden gyermek más és más egyéniség, ezért fontos az egyéni bánásmód, ami alapján neveljük/gondozzuk a ránk bízott gyermekeket. A kisgyermeknevelő – gyermek kapcsolat mély, őszinte, elfogadó, ami érzelmi biztonságot közvetít a gyermekek felé.
A saját kisgyermeknevelő elv szerint, a gyermek nevelését/gondozását mindig ugyanaz a kisgyermeknevelő végzi, aminek köszönhetően igen könnyen megvalósul az egyéni bánásmód, a szeretetteljes nevelés/gondozás, a támogató attitűd.

Bölcsődéink kiemelt figyelmet fordítanak a szülőkkel való kapcsolattartásra, a partneri együttműködés kialakítására.

Az alapellátáson túl, több fajta szolgáltatás nyújtásával igyekszünk a családoknak segíteni.

A kerületben működő sokrétű, színes szolgáltatás csak az önkormányzat nagyfokú szociális érzékenységének köszönhetően, a támogatásuk révén valósulhat meg. A szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj olyan kevés, hogy így az alacsony jövedelemmel rendelkező családok is igénybe tudják venni.

A bölcsődékre elmondható, hogy esélyegyenlőséget biztosít a nehéz szociális háttérrel rendelkező gyermekek számára, fontos szerepet tölt be a szegénység okozta problémák kezelésében, segítséget jelent a családok számára a munkahely teremtés- illetve megtartás tekintetében. Ahhoz, hogy a szülő a munkahelyén lévő magas elvárásoknak meg tudjon felelni, nyugodtnak kell lennie a tekintetben, hogy gyermeke jó kezekben, biztonságban van. A bizalom kialakulásának azonban alapfeltétele az őszinte, partneri kapcsolat megléte a szülők és a bölcsőde között, amire fokozottan törekszünk.

Göncziné Sárvári Gabriella

Göncziné Sárvári Gabriella
Intézményvezető