Bölcsődéink

Gyöngyike Bölcsőde

Bölcsődevezető:  Francsicsné Sági Katalin
Helyettes: Kállainé Kocsis Viktória

Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.
Telefon:+36 1 262 0928

Intézményi mobil: +36 30 325 9310

E-mail: gyongyikebolcsi@gmail.com

A TÁMOP -3.1.6-08/1-2008-0006 “Egyensúlyban a világgal” projektjében konzorciumi tagként részt veszünk

Bemutatkozás

Bölcsődénk célja

 • egy családbarát bölcsőde működtetése, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, a szülők igényeivel.
 • a gyermek egyéni fejlődési ütemének, életkorának megfelelő nevelés, gondozás biztosítása
 • a gyermeki kompetenciák kibontakozásának segítése, a családokban kialakult értékrendek tiszteletben tartásával, esetleges hiányosságok esetén azok kompenzálásával.
 • tevékenységre motiváló környezet kialakítása, ahol a gyermeknek lehetősége van megtapasztalni az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi őt a kreatív önmegvalósításra

Bölcsődénk bemutatása

Bölcsődénk a kerület legrégebbi bölcsődéje, 1940-ben épül a Pongrác telepen. Az 1990-es években az Önkormányzat felújította, korszerűsítette az épületet, így az a mai kor elvárásainak eleget tesz. 36 férőhelyen meghitt, családias, otthonos környezetben hétfőtől-péntekig 6 – 18 óráig fogadjuk a gyermekeket.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, amely a HACCP előírásainak megfelel. A korszerű táplálkozási elvek és konyhatechnológiai eljárások szem előtt tartásával készítjük el a gyermekek ízletes, változatos, ízben, színben harmonizáló, egészséges ételeit. Az esetleges ételallergiák, speciális diéták, illetve az életkorból adódóan más jellegű ételek elkészítését is biztosítani tudjuk.
Három csoportszobával rendelkezünk, melyhez egy fürdőszoba és az átadó kapcsolódik.
A szobák ugyan kis alapterületűek, de a gyermekek korának, igényeinek megfelelő, változatos játékkészlettel felszereltek, sokszínű tevékenységre serkentenek. A gyermekek játszóudvara szélvédett, árnyékos, kiváló lehetőséget biztosít a nagymozgásos játékokra. A kerti játszóház, a rugós játékok, a homokozó, a pancsoló egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a gyermekek minél aktívabb, sokszínűbb játékkal tölthessék mindennapjaikat. Az őszi – téli hónapokban sószobát is használhatnak a gyermekek, napi 30 perces időtartamban. Természetesen kizárólag szülői beleegyezéssel és kisgyermeknevelői felügyelet mellett.

Szakképzett kisgyermeknevelőink szeretettel, meghitt, biztonságot nyújtó légkör megteremtésével gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyermekeket. Csoportjainkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy egy csoportba nagyjából azonos korú gyermekek kerüljenek. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra, a gyermekek életkori sajátosságaira, fejlettségi szintjére, pillanatnyi pszichés és testi állapotára. Az állandó tárgyi és személyi környezet megteremtésével, a folyamatos napirenddel is arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekek jól érezzék magukat, jól fejlődjenek, nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog kisgyerekek legyenek. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében bölcsődénket hetente egyszer bölcsődeorvos látogatja. Figyelemmel kíséri a testi, szellemi, pszichés fejlődésüket. Szoros kapcsolatban állunk a körzeti védőnőkkel, támogatjuk egymást a családokkal. Évente egyszer fogorvosi ellenőrzésen vesznek részt a gyermekek a bölcsőde szervezésében.

A bölcsőde és a család kapcsolata

Egy-egy kisgyermekkel egy-egy új családot is kapunk, ennek megfelelően nagy gondot fordítunk a szülőkkel való kapcsolattartásra is. Ezért a napi kommunikációs lehetőségeken túl a kisgyermeknevelők negyedévente egyéni beszélgetéseket indítványoznak a szülőkkel, ahol nyugodt hangulatban cserélhetnek tapasztalatot, kérhetnek tanácsot a gyermekükkel kapcsolatban. 

Igen fontos számunkra a családok és a bölcsőde partneri kapcsolata, a szülői kompetencia tiszteletben tartása. Ennek elmélyítésére nyílt napokat, közös ünnepeket szervezünk. Együtt ünnepeljük a családokkal a karácsonyt, a gyermeknapot, az óvodába távozó gyermekek búcsúztatóját. A délelőtti órákban rendezzük meg a télapó ünnepséget, a farsangot, a húsvéti tojáskeresést.

A bölcsődei napirend fontossága

A gyermek fiziológiás szükségleteinek ritmusához alkalmazkodó, jól kialakított napirend – amellett, hogy lehetőséget teremt a szükségletek sietség nélküli, megfelelő kielégítésére s az aktív tevékenység és a pihenés megfelelő váltakozására – megkönnyíti a gyermek időbeli tájékozódását saját életében és környezete életében egyaránt. Lehetővé teszi számára a rendszeresen ismétlődő, egymáshoz kapcsolódó események „előrelátását”, ezáltal elősegíti alkalmazkodását, megalapozza és fokozza biztonságérzetét.

Pedagógiai ars poétikánk:

“Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda,
a hozzá vezető útnak is annak kell lennie.”

Munkatársaink

 • Francsicsné Sági Katalin

  Bölcsődevezető
  • e-mail gyongyikebolcsi@gmail.com
  • telefon +36 30 325 9310
 • Kállainé Kocsis Viktória

  Bölcsődevezető helyettes
  • e-mail gyongyikebolcsi@gmail.com
  • telefon +36 30 325 9310
 • Molnár Józsefné

  Kisgyermeknevelő
 • Nagy Júlia

  Kisgyermeknevelő
 • Rátonyiné Luksa Adrienn

  Kisgyermeknevelő
 • Szántai Mihályné

  Kisgyermeknevelő
 • Vidosa Veronika

  Kisgyermeknevelő
 • Farkas Andrea

  Dajka
 • Szijjártó Mária

  Dajka
 • Huber Gabriella

  Szakács
 • Lénárt Magdolna

  Konyhalány
 • Vörös Enikő

  Mosónő
 • Madarász Ferenc Zoltán

  Kertész