Kisgyermeknevelők végzettsége

A kisgyermeknevelői szakma olyan hivatás, melynek elsődleges munkaeszköze a kisgyermeknevelő személyisége. A bölcsődei ellátásban a korosztály igényeihez igazodóan meghatározóbb volt az egészségügyi szemlélet és a gondozás, de kezdetektől jelen voltak a pedagógiai nézetek is a szakmai elképzelésekben. A kisgyermeknevelő éppoly felelősségteljes nevelője a gyermekeknek, mint az óvónő és tanító. A szakma nagyon várta, hogy a képzésben a kisgyermeknevelőknek is legyen szakirányú főiskolájuk, így az óvónőkkel és tanítókkal azonos szintű képzésben vehetnek részt. A szakirányú főiskola megjelenése előtt főként szociális területhez tartozó főiskolákat végeztek el munkatársaink. Mára már megvalósult a szakirányú főiskolai képzés is.

Az első három életév roppant szenzitív időszak, ezért szükségesnek tartjuk, hogy jól képzett szakemberek lássák el az Önök gyermekeit A gyermekekkel foglalkozó szakembereink között egyre több a főiskolát végzett személy, de minden kisgyermeknevelőnk legalább érettségire alapuló csecsemő és kisgyermekgondozói, illetve kisgyermekgondozó-nevelői felsőfokú képesítéssel rendelkezik. Fontos számunkra, hogy intézményeinkben szakmailag felkészült vezetők legyenek, ennek megfelelően minden bölcsődénket főiskolai végzettséggel és vezetői ismeretekkel rendelkező személy irányítja.

Ez a hivatás igen nagy felkészültséget kíván meg, mert a kisgyermeknevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet, dédelgetést igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A képzések során nagy hangsúlyt fektetnek a fejlődés-lélektani ismeretekre, kimagasló zenei és anyanyelvi képzést is kapnak kisgyermeknevelőink. A szakmai ismereteken kívül, magas szociális, szociológiai és jogi képzésben is részesülnek, ezzel is segíteni tudják a hozzánk járó családokat a gyermekjóléti alapellátás keretén belül működő bölcsődékben.

Tudjuk, Önöknek is fontos, hogy míg dolgoznak, addig gyermekeikre olyan szakemberek vigyázzanak, akik nem csak szeretik gyermekeiket, hanem szakmailag felkészültek legyenek, hiszen a bölcsődés korú gyermekek még nagyon érzékenyek, szükségük van arra, hogy kiegyensúlyozott felnőttek közelében legyenek.

Kisgyermeknevelőink tudásuk birtokában segítik a gyermekeiket a világ megismerésében, felfedezésük minden örömében, így gyermekeik boldogan, önfeledten, tevékenykedhetnek, játszhatnak és mindeközben „tanulnak”. Kisgyermeknevelőink munkáját gyógypedagógusok is segítik azzal a céllal, hogy a bölcsődéinkben nevelkedő eltérő fejlődésmenetű gyermekek is képessé váljanak a korosztályuknak megfelelő társadalmi elvárásoknak teljesítésére.

Minden munkatársunk nyitott az új dolgok bevezetésére és szívesen bővítik tudásukat, ezért munka mellett többen végeznek a különböző főiskolákon szakirányú képzést. Nyitottak az új ismeretek iránt, minden lehetőséget megragadnak, kihasználnak, hogy folyamatosan képezzék önmagukat különböző továbbképzéseken.

Bízunk benne, hogy hamarosan megtapasztalhatják, hogy szakembereink ezen ismereteiket szakszerűen alkalmazzák is.

Véghné Vitáris Szilvia szaktanácsadó
és a KEB csapata